ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Videos
 • Fotis Koutsothodoros plays “Rust Perpetuo”
 • "save the children" by Μichalis Andronikou - Yorgos Bechlivanoglou (guitar)
 • Detailed review of a Charalampos Koumridis DT
 • double top
 • Review of koumridis Charalampos 2017 lattice guitar
 • doubletop No 89 demo Carcassi www concert classical guitar com
Traditional
 • tradigional (9)
 • tradigional (7)
 • tradigional (6)
 • tradigional (10)
 • tradigional (5)
 • tradigional (4)
 • tradigional (8)
 • tradigional (3)
 • tradigional (2)
 • tradigional (1)
Double Top
 • double top (8)
 • double top (7)
 • double top (6)
 • double top (5)
 • double top (4)
 • double top (3)
 • double top (2)
 • double top (1)
Lattice
 • LATTICE (10)
 • LATTICE (9)
 • LATTICE (8)
 • LATTICE (7)
 • LATTICE (6)
 • LATTICE (5)
 • LATTICE (4)
 • LATTICE (3)
 • LATTICE (2)
 • LATTICE (1)
Custom
 • romantic (8)
 • romantic (7)
 • romantic (6)
 • romantic (5)
 • romantic (4)
 • romantic (3)
 • romantic (2)
 • romantic (1)
 • LG-H815
 • LG-H815
 • LG-H815
 • LG-H815
 • LG-H815
 • LG-H815
 • LG-H815
 • Malaysian Blackwood (5)
 • Malaysian Blackwood (4)
 • Malaysian Blackwood (3)
 • Malaysian Blackwood (2)
 • Malaysian Blackwood (1)
 • BOCOTE (4)
 • BOCOTE (3)
 • BOCOTE (2)
 • BOCOTE (1)

Επισκέψεις: 545